Прекалено многото работа е вредна – факт, който всички знаят. Но нашето отношение към работата ни и отговорността пред шефовете влияят на здравето ни. Откритието е на американски специалисти от бизнес училищата Кели в Индиана и Типи към Университет в Айова, които се постарали да изяснят отрицателните дългосрочни последствия за здравето, свързани с емоциите на работното място.

Учените използвали данни от изследване на Wisconsin Longitudinal Study, което включвало 10 хиляди души, завършили Уисконсинските средни училища през 1957 година. През няколко години учените интервюирали участниците за техния живот, работа, чувства, навици и здраве. За текущия проект авторите извличали информация за хората, които все още работели, но наближавали края на кариерата си, събирана в периода 2004 - 2011 година.

Така открили интересна взаимовръзка между автономността на работното място, тоест възможността да се вземат решения как да работят и как да прекарват времето си, и сроковете на трудовия стаж. При хората с високи изисквания към работата, упражняващи минимум контрол над времето си, рискът от смъртност през периода на изследването бил с 15,4% по-висок, отколкото при хората с ниски изисквания. Различна била ситуацията обаче, сред персонала с голяма автономия на работното място – за тях високите изисквания към работата били свързани с 34-процентно намаление на риска от смърт.

Изводът на изследователите е, че сериозната работа с високи изисквания към качеството може да се смята за здравословна, ако работникът се чувства авторитетно – тоест има възможност да си поставя свои цели, да установява собствен график, да подрежда приоритетите си при вземане на решения и прочее.

Много полезно за здравето също е да виждаме реалните резултати от своя труд в реалното време, коментират авторите на изследването в списание „Персонална психология“.