Пациентите с постоянно съзъбие можем да разделим най-общо на 2 големи групи – подрастващи ( във възрастта 12 - 20 години ) и възрастни ( над 20-годишни). Тези граници, разбира се, са условни. Има деца, които на 10 години имат вече напълно оформено постоянно съзъбие. При други смяната на зъбите продължава докъм 13-14 години. Горната граница в първата група също е условна. В повечето случаи растежът при момичетата приключва до 18-годишна възраст, докато при момчетата може да продължи и докато навършат 20 години.

Ортодонтското лечение при оформено постоянно съзъбие може да бъде проведено с брекети или с алайнери.

  При подрастващите пациенти целта на лечението най-често е подреждане на зъбите и корекция на захапката. Предимството на брекетите е, че придвижват зъбите в трите основни равнини.

Има различни видове и системи брекети. Съответно всяка система действа по различен начин – крайната цел е една (подредени зъби и правилна захапка), но пътищата за достигането ѝ са различни. Всеки ортодонт има предпочитани видове и системи брекети, с които работи. Не се притеснявайте да направите няколко консултации с различни ортодонти. Важно е, когато започнете лечението, да сте сигурни, че това е вашият доктор и това е вашият начин да извървите заедно пътя до крайната цел – хубавата усмивка.

Средната продължителност на ортодонтското лечение , в зависимост от вида и тежестта на деформацията при подрастващите пациенти е около 18 месеца. Срокове за лечение от порядъка на 6-8 месеца са несериозни и водят почти сигурно до рецидив на деформацията. Така че се въоръжете с търпение. Важно е също да спазвате указанията на лекуващия ортодонт по отношение на хигиена, начин на хранене, редовност на посещенията и съдействие по време на лечението. Без вашето участие като активна страна няма как да се получи желаният резултат.

Друг важен въпрос, който вълнува пациентите, е цената на ортодонтското лечение. Много често получавам следното питане „Колко струват брекетите във вашия офис?“. Ортодонтите не продават брекети. Цената не е само за брекетите. Тя включва и много други фактори – тежестта на деформацията и времето, което е необходимо, за да бъде излекувана; квалификацията на ортодонта; времето, което той отделя за повишаване на квалификацията си. Цената на самите материали също  варира в широки граници според вида, производителя, ефективността. Ето защо и цената на ортодонтското лечение не може да бъде фиксирана с едно обаждане по телефона.

Предимството на лечението в този възрастов диапазон е това, че се използват растежните процеси.  Така по биологичен път получаваме резултати, които са по-трайни във времето.