Американската лекарска колегия (ACP) и Американската академия на семейните лекари (AAFP) разработи клинични препоръки за лечение на пациенти над 60 години с хипертония.

Асоциациите представили доказателства от ползата за по-високи целеви – предвидени, стойности на систолично кръвно налягане под от 150 мм в сравнение с по-ниските значения до 140 мм при лечение на възрастни пациенти.

Анализът на данните показал, че лечението на хипертонията при възрастните пациенти до умерени показатели под 150 мм води до понижаване на абсолютния риск от инсулт (ARR, 1.13), сърдечно-съдови инциденти (ARR, 1,25) и смъртност (ARR, 1,64), независимо от наличието на диабет. При по-агресивен контрол на кръвното обаче, се наблюдават противоречиви резултати, се казва в документа.

За смъкване на риска от инсулт и сърдечно-съдови инциденти, на пациентите над 60 годишна възраст се препоръчва да започнат лечение при стабилно систолично налягане над 150 мм за достигане на целевата стойност от 150 мм.

При пациентите с инсулт или преходна исхемична атака с анамнеза за намаляване на повтарящи се риск инсулт и при пациенти с висок индивидуален риск от сърдечно-съдови инциденти, е необходимо да се придържат към целева стойност под 140 мм.

Препоръките са публикувани в януарския брой на списание Annals of Internal Medicine.