Фондът ще подпомага пациенти в случай на спешно лечение, ще се организира достъпът до медицинско обслужване на живеещите в отдалечени селища на Общината, където няма разкрити лечебни заведения и ще се съфинансира осигуряването на медицинска апаратура и квалифицирани медицински специалисти за нуждите на Община Бургас.

С предоставянето на финансови средства от Общинския здравен фонд ще се подобрява и качеството на медицинско обслужване на територията на Община Бургас, обясняват кметските служители.

Общинският здравен фонд ще набира необходимите финансови средства за осъществяване на дейността си от общинския бюджет; дарения; възстановяване на вече предоставени средства, в случаите, при които е започнала кампания за набиране на средства за извършване на лечение, но последните са се оказали недостатъчни за провеждане на лечението; набирателни кампании. Общият размер на финансовите средства във фонда, предоставяни от Община Бургас, ще се одобрява еднократно от Общинския съвет при приемането на бюджета на Общината.

Искания за отпускане на финансови средства ще трябва да се отправят до заместник-кмета по здравеопазване, социални дейности и спорт при Община Бургас. Той ще създава регистър за предоставените финансови средства през съответната бюджетната година.

Кметът на Община Бургас Димитър Николов одобри предложението, като каза, че то е добро и ако се приеме, Общината ще бъде пилотна при създаването на такъв фонд.