По-дългите нощни дихателни симптоми при пациенти с обструктивна сънна апнея (OSA) причиняват по-висока променливост на сърдечната честота, според ново проучване на учени от Университета на Източна Финландия, а по-големите промени в интервалите между ударите са свързани с намалена дневна активност.

Доказано е, че тези промени значително увеличават риска от сърдечно-съдови заболявания. В допълнение, свръхактивирането на симпатиковата нервна система може да попречи на пациентите с OSA да получат достатъчно дълбок възстановителен сън, като често се чувстват уморени и по-малко бдителни през деня.

Две скорошни проучвания от Университета на Източна Финландия изследват директния ефект на респираторните събития върху променливостта на сърдечната честота, както и връзката между нощните промени в сърдечната честота при пациенти с OSA и тяхната бдителност. Изследване, публикувано в Scientific Reports, показва, че по-голямата продължителност на респираторно събитие причинява по-големи промени в сърдечната честота. Друго проучване, публикувано в ERJ Open Research, установява, че промените в сърдечната честота са свързани с по-лошо изпълнение на задачите по психомоторна бдителност.