Парацетамолът не само потушава болката, но ни лишава и от ярки емоции, твърдят американски учени от университета в Охайо.

Резултати от изследването им доказали, че парацетамолът изглажда емоционалния фон и лишава човека от силните положителни и отрицателни преживявания.

В експеримента на учените участвали 82 души, като половината от тях пиели по 1 г парацетамол, а другите – по 1 г плацебо. Час след това, когато трябва да се прояви действието на препарата, на участниците раздали снимки, предизвикващи силни емоции. Някои от тях раглеждали неприятни картини, като гладуващи лица например, други – неутрални, като пасяща крава, трети – приятни, като деца, играещи с котка.

След наблюдението на всяка снимка, участникът трябвало да постави оценка от минус 5 до плюс 5 в зависимост от емоциите, предизвикани от снимката. Колкото по-ниска била оценката, толкова по-негативни емоции пораждало изображението. Същите фотографии трябвало да се разгледат и оценяват втори път, но по скалата между 0 и 10, в зависимост от силата на емоциите.

И в двата случая участниците, които пили доза парацетамол, давали на фотосите по-близки до нулата оценки. Което ще рече, че изображенията не предизвиквали нито силно положителни, нито силно отрицателни емоции. Пиещите плацебо оценявали снимките по-рязко. Но и двете групи оценявали неутралните изображения почти еднакво.

Такива резултати могат да повлияят на нашите представи за психичните процеси. Това потвърждава тезата, че хората реагират различно на събитията в зависимост от това как се чувстват. За тези, които постоянно се изморяват или често изпитват физическа болка, разводът например преминава особено болезнено.