Нова технология за диагностика и откриване на тромби в кръвоносните съдове, както и на отделени от тях малки фрагменти, създават американски учени от Централната болница в щата Масачузетс.

Методът предполага въвеждане на вещества, които ще се свързват с кръвните съсиреци и ще ги маркират с помощта на позитронно-емисионен томограф (ПЕТ). Преимуществото на метода е в това, че търсенето не се ограничава в отделни части от тялото, а преминава през всички съдове.

Често тромбоемболията е предизвикана не от най-големите тромби в кръвоносните съдове, а от откъсналите се от тях фрагменти, обяснява Питър Кераван, ръководител на екипа. С помощта на новата технология съсиреците може да се видят в което е да е място от тялото. Веществото, вкарано за диагностика в кръвоносните съдове, съдържа белтъчна молекула, която се свързва с фибрина в кръвния съсирек. Изпитанията на технологията върху хора трябва да започнат още тази година.