Нова ангиографска зала за електрофизиологични изследвания и процедури бе открита в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда. С високотехнологичната апаратура и опита на кардиолозите се разширяват достъпа и възможностите за лечение на пациенти с ритъмни и проводни нарушения на сърцето.

Новата зала увеличава диагностичните и терапевтични възможности, както и капацитета за лечение на пациенти с ритъмни и проводни нарушения. Инвестицията е за близо 2 милиона и половина лева. С нея се надяваме да покрием нуждата от вискотехнологична терапия на тези заболявания, благодарение на високата квалификация на екипите на Клиниката по Кардиология, водена от д-р Валери Гелев и в частност електрофизиологичната лаборатория с началник д-р Васил Трайков, каза д-р Венелина Милева, изпълнителен директор на Токуда болница.

За нас е мисия с обновена апаратура и с изключително добрия екип, с който разполагаме, да предлагаме най-добрите медицински услуги на пациентите. Ще продължаваме да изпълняваме нашите проекти за обновяване и подобряване на възможностите за качествено лечение тук, разкри г-н Билал Демирлер, прокурист на болницата.

Тази зала ни позволява да бъдем една от най-високотехнологичните кардиологични клиники в страната. Искам да благодаря на целия екип на Клиниката по Кардиология – всички лекари, медицински сестри и целия персонал, чрез които имаме възможността да предлагаме качествена медицинска услуга и да лекуваме пациентите по най-високи стандарти, заяви д-р Валери Гелев, началник на Клиниката по Кардиология.

Основните предимства и иновации на новата зала са две системи за триизмерно картографиране на сърцето и конзола за интракардиална (вътресърдечна) ехография позволяват повишаване на точността и успеваемостта на електрофизиологичните изследвания и терапия, и намаляване на възможните усложнения при процедурите.

Има случаи, когато ритъмните и проводни нарушения на сърцето са животозастрашаващи и изискват бързо и ефективно лечение. В други случаи те не са пряко опасни за живота, но значително влошават качеството на живот на пациентите. Инвазивната електрофизиология предлага възможности за пълно дефинитивно излекуване на много от тези нарушения. Прилаганата катетърна аблация е над 80% ефективна при предсърдно мъждене и над 90% при състояния като предсърдно трептене, надкамерна тахикардия и др. Тя е изключително ефективна и при неприятни и много опасни състояния като камерни тахиаритмии, особено при структурни сърдечни заболявания.

В новата електрофизиологична зала се повишава и капацитетът за кардиостимулационни процедури и имплантиране на устройства, които предоврятяват внезапната сърдечна смърт -  кардиовертер-дефибрилатори при животозастрашаващи камерни аритмии, ресинхронизираща терапия при сърдечна недостатъчност и ляв бедрен блок и др.