Над 2 милиона души по света са починали от професионални заболявания през изминалата година и други 350 хиляди – вследствие нещастни случаи.

Данните са обнародвани от зам. генералният директор на Международната организация по труда (МОТ) Сандра Поласки пред Всерусийската седмица за охрана на труда. Що се отнася до травматизма без летален изход, то статистиката добавя още 330 милиона работещи и други 160 милиона, получили професионални заболявания, цитира Поласки.

Проблемът за безопасността на работното място е актуален за всички страни и главната роля в повишаване на тази безопасност е не само на държавата, но и на работодателите, а и на самите работници, казва тя.

Експертите от МОТ призовават към формиране култура за профилактика в областта на охраната на труда, за да могат да бъдат предотвратени повечето нещастни случаи.