Вероятно затова, че на жените им е необходимо едновременно да се занимават с много сериозни задачи, природата им е отредила по-добра памет от мъжете. Последните си губят паметта много по-рано – това е факт, доказан от американски учени по пътя на изследване.

За установяване на истината помогнали 1246 души – мъже и жени на възраст от 30 до 95 години. На всички тях били измерени размерите на хипокампа – тази част на мозъка, която отговаря за съхраняване на информацията. И в резултат на това било установено, че след 60 години обемът на хипокампа при мъжете е забележимо по-малка, отколкото при жените. Което доказва, че силният пол много по-рано от нежната половина на човечеството губи паметта си.