Пристрастеността на мъжете към спорта е много по-голяма, отколкото при жените. Защо? С отговора се заели американски специалисти, които решили да изяснят защо представителите на различните полове не се интересуват в еднаква степен от спорт.

След задълбочено проучване учените стигнали до извода, че всичко се крие в еволюционните различия. Мъжете се стремят към конкуренция, доколкото още в древността им се е налагало да се съревновават с противника, за да оцелеят. За разлика от тях, жените са по-насочени към сътрудничество и комуникация.

Тъкмо затова на дамите не са им толкова интересни съревнователните моменти. А и са повече от равнодушни към екипните игри, показва го изследването.