Младежите, които пушат марихуана още от 14 годишни са с по-лоши вербални способности от тези, които пропушват трева на 17, сочат данни на канадски учени от Университета в Монреал. Такива младежи напускат училище преждевременно, предупреждават учените, цитирани от Zee News.

В изследването им участвали 294 младежи на възраст от 13, 14 и 20 години, които били подложени на когнитивни тестове. 43% от участниците пушили марихуана в периода на изследването – повечето по няколко пъти годишно. На 20-годишна възраст 51% от тях продължавали да пушат както преди.

Изследването показало, че при започналите да пушат трева по-рано кратковременната и работна памет се влошавала бързо. Въпреки че в началото техните вербални навици и словесен запас били добри.

По-късно при участниците, пушещи марихуана, се появили проблеми с вербалните навици и познавателните способности, свързани с обучението чрез метода на пробата и грешката. Тези способности се влошавали бързо при подрастващите, които пропушили рано марихуана. Учените го обясняват и с това, че те по-рано напускали училище.