В центъра се извършват широка гама лабораторни, апаратни и инструментални изследвания, като за тази цел функционират следните специализирани кабинети :

гинекологичен кабинет

ехографски кабинет

мамологичен кабинет

рентгенов кабинет

операционен блок, състоящ се от предоперационна, операционна зала и стационар.

Центърът разполага със съвременна апаратура, пълна компютъризация и съхранение на данните за всеки пациент, централна климатизация и локално отопление.

Медицински Център "Панацея" предлага договори за абонаментно обслужване и извършването на профилактични прегледи както на територията на центъра, така и на територията на съответното предприятие (фирма).