Има всички основания да се предполага, че ДНК може да изпраща свои „призрачни” електромагнитни отпечатъци към отделни клетки и течности. Това сензационно съобщение направи откривателят на СПИН и лауреатът на Нобелова награда за 2008 година Люк Монтание.
Ензимите могат погрешно да приемат изпращаните отпечатъци за реално ДНК и да започнат да ги копират за възпроизвеждане на оригинала, твърди ученият. Фактически това е квантова телепортация на ДНК, пише New Scientist.
Засега няма конкретна информация за проведеното от Монтание изследване. Въпреки това много учени вече са отговорили с рязка критика на съобщението, подчертавайки фантастичността на теорията.
На този етап за експеримента се знае само, че в две съседни, но физически разделени епруветки поместили медни намотки и ги подлагали на въздействието на много слабо нискочестотно магнитно поле от 7 херца. В едната еруветка имало фрагмент от ДНК, а във втората – чиста вода. В продължение на 16-18 часа двата образци били включени в полимерна верижна реакция. Това е широко прилаган метод, позволяващ да се увеличи количетвото следи от ДНК, използващ ензими за създаването на множество копия на оригиналния мателиал.
Така учените успели да възстановят генетичният фрагмент от двете епруветки, независимо от това, че вторият по всички параметри трябвало да съдържа чиста вода.
Изследователският екип на Монтание е уверен, че ДНК излъчва нискочестотни електромагнитни вълни, които отпечатват структурата на молекулите във водата. Тази структура е защитена и се усилва за сметка на въздействието на квантовата кохерентност. А така тя повтаря изходната ДНК, ензимите в хода на процеса на полимерната верижна реакция я приемат за истинска ДНК и използват в качеството на шаблон, за да създадат ДНК, приличаща на тази, отправила сигнала.