Лекарите трябва широко да използват ефекта на плацебото, когато състоянието на пациента се влошава от лекарствата,  смятат американски учени от медицинското училище към Харвардския университет. В статия, публикувана в списание The New England Journal of Medicine (NEJM), авторите доказват, че методът на лечение с плацебо е недооценен от медицинското общност.

Не е задължително с плацебо да лекуваме, но то като правило, облекчава симптомите, пояснява проф. Тед Капчук от изследователския екип. При отсъствието на ефективни лекарства, плацебото помага на пациентите да се почувстват по-добре, а когато такива препарати съществуват, плацебото засилва действието им.

Последните научни изследвания показали, че при „ефекта на плацебо“ съществуват невробиологични корени. Били открити определени генетични маркери, невромедиатори – вещества, с помощта на които се осъществява връзката между невроните и сигналните вериги, възникващи в главния мозък като отговор на приемането на плацебо. И както се оказало, аналогични сигнални пътища възникват в мозъка в отговор на приемането на лекарствени средства, което засилило доверието на специалистите към «ефекта на плацебото».

Като пример авторите дават наскорошни клинични изпитания на препарата срещу мигрена ризатриптан. Когато пациентът получавал плацебо, казвайки му, че това е ризатрипан, то обезболявало съвсем не по-зле, отколкото истинското лекарство.

Освен облекченията на състоянието при мигрена, плацебото работи отлично при астма, хронични заболявания, синдром на раздразненините черва, което било доказано в хода на класическите изследвания, коментира Капчук.

Ефектът на плацебото започва да действа при стълкновението на пациентите с любимите медицински символи - било то дипломата в кабинета на лекаря, бялата престилка или инструкциите към препарата, обещаващи бързо излекуване, отбелязват авторите на статията.

Изходящата от него емпатия и поддръжка помагат за включване както на съзнателни, така и на несъзнателни механизми, които променят отношението на пациента към болестта му, водейки към подобряване на самочувствието.