Лекарите прекарват повече от половината си работно време пред компютъра, вместо с пациентите. Това доказват американски изследователи в проучване за това как клиницистите разпределят времето си между лекуването на пациентите и работа на компютъра, публикувано в списанието Health Affairs.

Екипът на д-р Минг Тай-Сийл от институт за изследвания в Калифорния проследил дейността на общо 471 общопрактикуващи лекари, извършили общо 31 млн. операции по електронните досиета на техните пациенти в периода от 2011 до 2014 г.

Удобната онлайн система, съдържаща медицинската информация на здравноогигурените в САЩ, е подходяща за целите на проучването, тъй като дава точна информация за времето и продължителността на логовете на медиците, съобщава medicalnewsbg .

В хода на проучването активността на клиницистите онлайн ставала все по-голяма, т.е. лекарите отделяли повече време за „екранна медицина”, включваща даването на здравни съвети в т.нар. пациентски портали, онлайн комуникация с колеги за уточняване на даден клиничен случай, преглеждане на лабораторни резултати и други.

Станало ясно, че участниците в изследването прекарват средно по 3.08 часа дневно комуникирайки лице в лице с болните и още 3.17 часа пред компютъра.

Тази тенденция не бива да бъде пренебрегната, смятат авторите на проучването и препоръчват да се направят промени в работния график на лекарите, като се вземе предвид все по-голямото навлизане на информационните технологии в медицинската практика.