България е сред страните с най-ниска средна продължителност на живота на населението в Европейския съюз, сочат данни на НСИ, публикувани в economy.bg

Средната продължителност на живот  у нас, изчислена за периода 2014 - 2016, е 74.7 години, като спрямо предходния период (2013 - 2015) тя се увеличава с 0.2 години.

С най-висока продължителност на живота в ЕС могат да се похвалят в Испания (83 години) и Италия (82.7 години).

Средната продължителност на живота при мъжете у нас е 71.2 години, докато при жените е със 7 години по-висока - 78.2 години. За периода между 2006 и 2016 увеличението при мъжете е с 2.2 години, а при жените - с 1.9 години.

Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 2.9 години по-висока (75.5 години) отколкото на населението в селата (72.6 години).

Най-висока у нас е средната продължителност на живота в област Кърджали - 76.4 години, а най-ниска - в 72.6 години в област Видин и област Монтана.

Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Монтана (7.9 години), а най-малка - в областите София (столица) и Шумен (6.2 години).