Най-кратка е нощната почивка на японците, а най—дълго спят нощем жителите на Аржентина. Това установили екип австралийски и американски специалисти, заели се да изследват средната продължителност на човешкия сън в различните страни.

Аржентинците спят по 10 часа и 16 минути в денонощие, в Щатите правят това в продължение на 8 часа и 31 минути. В Европа и в Южна Корея средната продължителност на съня е съответно 8 часа и 55 минути и 8 часа и 57 минути. Руснаците си лягат в 22.43 часа и стават от сън в 7.54 сутринта.

Експертите обаче открили и важна тенденция. Оказало се, че през време на изследването, продължило от 2006 до 2012 година, средната продължителност на съня намаляла силно в Европа, а нараснала най-много в Източна Азия. В Щатите обаче времето, отделяно за сън, почти не се променило.