От науката

Кой е застрашен от остеопороза?

Иван Елисеев / 10.06.2018 09:15

 

Остеопорозата, както и някои форми на рака, се отнасят към така наречените „тихи“ или латентни заболявания, когато признаците се появяват на късен стадий от развитието.

Специалистите от Международния фонд по изучаване на остеопорозата (International Osteoporosis Foundation) съобщават, че счупванията, свързани със заболяването рано или късно се случват при не по-малко от 33% от жените на възраст над 50 години и при 20% от мъжете на същата възраст.

Броят на рисковите фактори за развитието на остеопороза са десетки, но е прието да се делят на няколко групи:

Към рисковите фактори, свързани с начина на живот се отнасят: пушенето, злоупотребата с алкохол, седящият начин на живот, дефицитът на калций в храната, недостигът на витамин D.

Наличието на патологични изменения може да се определи с помощта на диагностична процедура, наречена двуенергийна рентгенова абсорбциометрия. Досега за диагностика се използваше и метода денситометрия. Обикновеното рентгеново изследване, което е ефективен метод на диагностика за други патологии на костни счупвания, е непригодно за ранна диагностика на остеопороза, тъй като с негова помощ се диагностицират измененията в костната структура само при късни стадии на остеопороза, обясняват експертите.