Статистиката е категорична при подреждането на най-разпространените медицински грешки. Кои са те?

Неадекватното назначаване на антикоагуланти. При инцидентите, които често завършват с неконтролируеми кръвотечения, били въвлечени както варфаринът, така и хепаринът с най-новите директно действащи антикоагуланти в различните лекарствени форми.

Неправилните дозировки на инсулин. По данни на NHS Digital, почти една трета от пациентите с диабет страдат от такива медицински грешки по време на хоспитализирането им. При това немалка част от тях водят до опасна хипогликемия.

Невнимателното използване на нестероидни противовъзпалителни препарати, в това число в комбинацията им с други лекарствени средства. Нестероидните противовъзпалителни препарати са причина за 30% от хоспитализациите по повод на неблагоприятни събития, проявяващи се най-често като кръвотечения, инфаркти, инсулти и нарушения в бъбречните функции.

Грешките при предписваните от фармакотерапия се смятат относително разпространени, но предотвратими явления. Болшинството от тях не вредят на пациентите или се класифицират в границите от нисък до умерен риск. Макар че се случват и такива, които могат да доведат до сериозни последствия и дори смърт, предупреждават експертите.