България не е сред най-добрите държави за живеене на възрастни хора, въпреки че у нас напоследък се заселват и японци от Далечния Изток, и британци от Албиона, и много други европейци и азиатци.

Резултатите от мащабното изследване на учените обаче сочат друго. Най-комфортно се живее в Швейцария, следвана от Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Холандия, Исландия, Япония, Щатите и Великобритания.

При съставяне на рейтинга се отчитали доходите, здравословното състояние, нивото на образование, заетостта и наличието на благоприятна среда за живот. По статистика населението на Земята старее стремително. Към 2050 година в 46 от 96 страни около 30% от населението ще е над 60 години. И за това трябва да сме готови всички, смятат специалистите.

Днес се наблюдава голяма разлика в продължителността на живота в различните страни. В Япония например 60 годишните хора имат големи шансове да живеят още 26 години, докато в Афганистан този срок е само 16 години. Отделен е въпросът за половата дискриминация, от която страдат възрастните жени. Те са по-малко активни от мъжете, печелят по-малко през целия си живот и това повишава риска от бедност на стари години.

Учените открили и колосална пропаст в показателите за бедност – в Южна Корея например 48,5% от възрастните хора са бедни, а в Исландия такива са само 1,6%.