Хората, обитаващи горещите и влажни места по земята, имат носове с по-широки ноздри в сравнение с тези, които живеят в сухи и студени райони. Защо? Закономерността обясняват американски учени от Университета в Пенсиалвания, резултати от изследването на които са публикувани в списание PLOS Genetics.

Екип учени под ръководството на Арслан Заини и Марк Шривер провели изследване, при което с помощта на 3D-технологии изучили формата на носа при група хора от Западна Африка, Южна Азия и Северна Европа. Те измервали ширината на носа, разстоянието между ноздрите, както и височината, дължината, издадеността, външната област на носа и ноздрите на всеки участници.

И открили, че разликата в тези показатели сред проучените популации е прекалено голяма, за да може да бъде обяснена със случайност. Широките ноздри са характерни за хората, чиито предци живеели в горещите условия с високо съдържание на водни пари във въздуха. Тесните ноздри пък променят въздушния поток. Попадайки в лигавицата, въздухът се нагрява и овлажнява. Тази особеност на носа помага на хората да оцелеят в районите със студен климат.

Изследователите обаче предполагат, че допълнителни фактори, като културните предпочитания при избора на партньор например, също са изиграли роля при образуване на носа. Значение има и генетичният дрейф – явление, при което случайно се изменят алелите на един или няколко гена.

В Бъдеще учените смятат да изяснят влияят ли формата на носа и размерът на назалната кухина върху риска от патогенни инфекции, когато човек продължително време се намира в условия, различни от тези, в които са живели предците му.