Сухоустойчивите сортове картофи, които виреят в различни почви, са причина за спокойствието и процъфтяването в европейските страни, доказва ново изследване на международен екип учени. Според тях след пренасянето на картофа на Стария континент през XVI век настъпила истинска нова ера за европейската цивилизация.

Преди да завоюва Европа, откритият в Латинска Америка през 15 век картоф значително подобрил икономиката й, като помогнал да се понижи стойността на земята, да се подобри храната на хората и повишат доходите им. И то на всички – от селяните до господстващите класи в продължение на две столетия. Картофът като фактор в селскостопанската революция, намалил също и икономическото и социално напрежение, водещо към военни конфликти – както вътрешни, така и междудържавни.

Авторите на изследването спрели вниманието си на 2477 битки, проведени в 899 войни за половинвековен период и направили два основни извода.

Цената на земята, на която се отглеждали картофи, се понижила заради повишената производителност. Хората вече можели да се изхранват от по-малка площ, когато стойността на обекта, за който водели битки, намаляла, вследствие на което и конфликтите поутихнали. Войните започнали да представляват определена финансова опасност, станало „прекалено скъпо да се участва в битка“. В резултат на това намалели селските бунтове и гражданските войни, се казва в изследването.

Увеличението на доходите на фермерите за сметка на обилната и прогнозируема реколта увеличавало данъчните постъпления в държавната хазна, гарантирайки по този начин допълнителна политическа стабилност: това опосредствено помагало в осигуряването на мир. Култивирането на картофа подобрило храненето на хората в периоди на студ или засушаване, помагайки им да поддържат нарастващата численост на населението.

Анализът не детайлизира влиянието на картофите върху развитието на конкретните войни или конфликти, но говори за това, че повечето региони, които са стабилизирали, се намират в границите на днешна Австрия, Франция, Русия и Турция, както частично и в Близкия Изток и Северна Африка.