Присъщата първоначално висока чувствителност към емоциите на другите с възрастта се променя, установили американски учени от Института по технологии в психиатрията при Болница Маклийн. Те анализирали как разпознават изразените емоции, като страх, гняв и щастие хората от различна възраст между 10 и 85 години. Изследванията се провеждали в лабораторни условия, като на участниците по екрана демонстрирали две снимки, изобразяващи една и съща емоция, като страх например, но с различна интензивност.

Участникът трябвало да отговаря на въпроса кое от лицата му се струва по-изплашено. Както очаквали авторите, най-голяма точност в „декодирането“ на мимиките и особено изразяването на гнева върху лицето на другия човек показали подрастващите. Това се обяснява с повишената ранимост в тази възраст.

С годините способността да чувстваме тънко оттенъците на негативните емоции се понижава. Но удивителното, доказано в експеримента е, че старите хора с лекота добре  разпознават положителните емоции! Навярно в това се крие и тайната за тяхната увереност.