Плачът на бебето понижава концентрацията на внимание и води до по-активна обработка на когнитивните конфликти в сравнение с детския смях, открили канадски учени от Университета на Торонто. Учените следили за това как звуците, издавани от децата и в частност смехът и плачът им, действат върху мозъка на участниците в експеримента им.

Възрастните участници решавали задача, включваща когнитивен конфликт. Те трябвало бързо да определят цвета на думата, без да обръщат внимание на нейния смисъл. Активността на мозъка се измервала с помощта на електроенцефалограма 2 секунди след възпроизвеждане на аудиозаписа на смеха или на плача на бебето.

Резултатите от изследването показали, че бебешкият плач предизвиква неприязън у възрастните. При това той „включвал“ когнитивния контрол, който родителите използват, за да следят за нуждите на своето бебе, когато изпълняват и други задачи. Тоест – възрастните реагират на детския плач при всички ситуации, е заключението на учените.