Интернет се намести във всекидневието на съвременния човек така, че все повече запълва времето и живота му. Това обсебване го откъсва постепенно от реалния свят и човек не осъзнава кога се превръща в зависимост.

Интернет зависимостите вече се смятат за болест Щатите, в повечето европейски страни, в Азия, че и Африка. Клиники за лечение на интернет зависими хора бяха създадени в Америка, Китай, а наскоро дори и в Алжир.

Поредните учени, които доказаха заплахата на интернет зависимостите за младите хора, са от Казанския университет в Русия. Те анализирали данни от анкета с подрастващи на възраст между 14 и 19 години и открили, че повечето участници имат предразположеност към интернет зависимости. Участниците контролирали лошо времето, прекарано в интернет, но все още можели да излизат от мрежата заради общуване с приятели и други задачи в реалния живот.

Опирайки се на резултатите от анкетата, специалистите съставили програма за профилактика от интернет зависимости. Тя предвижда специални курсове за учители и психолози. Програмата е насочена към изработване на опит за саморегулация в информационното пространство, както и на формирането на критично мислене по отношение на онлайн съдържанието.