Близо половината от жертвите на сърдечен удар имат допълнителни блокирани артерии към тази, която е причинил сърдечният удар. Въпреки това, лекарите по света традиционно извършват стентиране само на една артерия, оставяйки лечението на останалите на разположение на лекарствената терапия.

Ново проучване, включващо 130 болници в повече от 30 държави показа, че елиминирането на всички блокажи е много по-ефективно. Това намалява риска пациентът да умре или да получи инфаркт с 26%.

Това проучване, известно като COMPLETE, е публикувано в The New England Journal of Medicine и представено на Конгреса на Европейското дружество по кардиология и на Световния конгрес по кардиология в Париж.

Имайки предвид големия размер на извадката, международното покритие и фокуса върху дългосрочното здраве на пациентите, ние вярваме, че COMPLETE ще промени подхода към лечението на сърдечни пристъпи по цял свят, казва ръководителят на изследването д-р Шамир Р. Мехта, професор по медицина в Института по здравни изследвания към PHRI в канадсктия Макмастър университет.

Проучването PHRI COMPLETE, финансирано от Канадския институт за здравни изследвания, включва 4 041 пациенти. Това е първото голямо рандомизирано международно проучване, което показва намаляване на смъртността и повтарящи се сърдечни пристъпи, като същевременно възстановява проходимостта на всички артерии.

Ползите бяха подобни, когато бяха извършени допълнителни процедури за стентиране през първите 45 дни след сърдечен удар, казва д-р Мехта. Това проучване ясно показа, че сериозните сърдечно-съдови усложнения могат да бъдат предотвратени в дългосрочен план чрез възстановяване на проходимостта на всички запушени артерии. В допълнение, нямаше сериозни недостатъци в инсталирането на допълнителни стентове, припомня ученият.

Средно за три години показателите за втори сърдечен удар или сърдечно-съдова смърт намаляват до 7,8% при пациенти с пълна реваскуларизация, в сравнение с 10,5% от тези, които получават стент само за артерия, свързана със сърдечен удар.

Предимството беше още по-голямо при обмисляне на други нежелани събития, като силна болка в гърдите, изискваща повторна процедура на стентиране. Няма разлики между групите по отношение на други странични ефекти, включително инсулт и масивно кървене, коментира резултатите канадският учен.