Разработената от учените в Каролинския институт нервна клетка притежава функции на истински неврон. Тя е съставена от полимери, които са способни да провеждат нервния импулс. В човешкия мозък сигналите между невроните се предават чрез синапси – съединения между нервните клетки. Посредник в предаването на сигнала е химично вещество, освобождавано в пространството между нервните клетки.

Чувствителната съставка на изкуствения неврон улавя измененията в химичните сигнали, обяснява Агнет Рихтер-Делфорс. След това информацията се превежда в електрически сигнал. После се отделя невромедиатор ацетилхолин, чието влияние върху клетките може да се проследи.

Новата технология позволява стимулирането на невроните с химични сигнали. Учените се надяват разработката им да помогне на медиците за възстановяване на функциите на увредените нервни клетки. В бъдеще специалистите планират да намалят неврона и да се опитат да го имплантират в човешкото тяло.