Спортовете с ракети като тенис и ракетбол ускоряват дегенерацията на коляното при хора с наднормено тегло с остеоартрит, сочи изследване, представено на годишната среща на радиологичното общество на Северна Америка (RSNA).

За новото проучване изследователите използвали мощна ЯМР за оценка на степента на дегенерация на коляното при 415 пациенти с наднормено тегло или затлъстяване.

Участниците в изследването водели подробни записки за своето участие в шест различни вида физическа активност. Изследователите извършвали изходно ЯМР и след това измервали промените в коленете на пациентите в продължение на четири години, използвайки модифицирана скала за магнитен резонанс на цели органи (WORMS). По-високият резултат показал по-тежка дегенерация.

Пациентите, които редовно са играли ракетни спортове, имали значително увеличение в общия си WORMS резултат в сравнение с пациентите, които редовно са използвали елиптичен тренажор през периода на проучването.