Защо има толкова много омраза в социалните мрежи се опитаха да разгадаят американски психолози. Оказало се, че хейтърите се втурват там с груби коментари, защото се надяват по този начин да придобият социален статус.

В социалните мрежи хората се вкопчват в грешките на други хора, често изразяват радикални възгледи и не са готови да слушат друга гледна точка – всичко, за да впечатлят другите.

Заключението си учените направили, прилагайки концепцията за „морално самоизтъкване“ при изследването на социалните мрежи.

За да изучат поведението на хората в социалните мрежи, психолозите разработили въпросник, в който участниците трябвало да оценяват изявления от типа на „Моите морални / политически възгледи трябва да вдъхновяват другите“ (желание да получа авторитет) или „Споделям моралните / политическите си възгледи, за да може опонентите ми да се чувстват зле“ (желание да доминират). Участниците били помолени да направят още няколко теста. В извадката попаднали общо повече от хиляда души.

Резултатите показали, че желанието да получат авторитет е свързано с нарцистична екстраверсия и екстраверсия въобще, а тенденцията за доминиране - с нарцистичен антагонизъм (готовност да използват другите за собствени цели) и по-ниски резултати в скалата на съзнанието, добронамереността и откритостта.

Психолозите открили също, че мотивацията, свързана с доминирането, е по-характерна за онези, които конфликтират в социалните мрежи. Те често споделят някаква публикация, за да се подиграят на нейния автор. Докато хората, които искат да затвърдят авторитета си, са в мрежа с единомишленици. Със своите репоствания те имат за цел да се представят в благоприятна светлина.