Тъмнината плаши не само децата, но и много от възрастните. Този страх е един от най-древните и биологично обосновани страхове.

Преди повече от 4 милиона години предците на съвременния човек били принудени заради оцеляването да се борят с много фактори на околната среда, в това число и с хищниците. Болшинството от тях притежавали прекрасно нощно зрение и предпочитали да ловуват в тъмното време на денонощието, когато жертвата е най-уязвима.

Учените смятат, че именно страхът да не попаднат между зъбите на хищника е прародител на съвременния страх от тъмнината. И най-силно са подложени на този страх децата.

Не бива да забравяме още, че около 90% от човешките знания получаваме благодарение на зрението и оставайки на тъмно, преставаме да получаваме огромно количество информация. А неизвестността също предизвиква страх.

Дългогодишни наблюдения показват, че нищо не помага така на децата да спят спокойно, както малката мъждукаща нощна лампа, оставена да свети цяла нощ.