Дължината на човешките крака може да бъде маркер за здравословното му състояние, е неочакваният извод на полски учени. Дължината е важна също и от гледна точка на репродуктивното здраве. По тази причина и мъжете, и жените отдават предпочитанията си на потенциално здрав партньор с дълги крака.

Независимо от половата принадлежност, при хората с къси крака съществува повишен риск от диабет, затлъстяване и сърдечно-съдови заболявания, установили учените при изследване на 200 души. Освен това при тях често нивото на триглицеридите е повишено и се наблюдават проблеми с кръвното.

Що се отнася до жените с дълги крака, учените изяснили закономерността. Колкото по-добре се е хранила в детска възраст жената, толкова по-дълги са краката й. Те спират да растат веднага след половото съзряване. Но ако човек има дълги крака, това говори за благоприятни условия за развитие на организма въобще.