10.7% от българите не са получили медицински преглед или лечение поради финансова невъзможност или са ги получили със забавяне, сочат данните от българската част на европейското здравно интервю, публикувани от НСИ, съобщава medicalnewsbg.

На преглед при стоматолог по същите причини не са отишли 12.6 на сто от анкетираните, а предписаните лекарства не са си купили 9.6 на сто от българите. Въпреки лимитите, налагани от здравната каса, делът на хората, които не са получили здравни грижи или са ги получили със забавяне, защото е трябвало да чакат твърде дълго, е 4.3%. Заради отдалеченост достъп до здравни грижи не са имали 3.7%.

Данните обаче сочат ръст на посещенията при лекар и на профилактичните прегледи. През 2014 г., когато е правено интервюто, към общопрактикуващия си лекар са се обърнали 71% от анкетираните българи. По време на предишното европейско здравно интервю през 2008 г. те са били малко под 60 на сто. Към лекар специалист преди 2 години са се обърнали 30.9 на сто от българите при 27.7% през 2008 г. Расте и броят на хората, които посещават стоматолог. Те са 44 на сто през 2014 г., докато през 2008 г. са били 31%. 10 на сто от запитаните са заявили, че са лежали в болница.

Като много добро оценяват здравето си 23% от българите – с 3 на сто по-малко от 2008 г. За добро смятат здравето си 43 на сто от хората – с 2% повече от предишното изследване. Като задоволително го определят 22%, лошо – 8 и много лошо - 2.8 на сто от анкетираните. Българите в това отношение са със средни за Европа показатели.

За най-здрави се смятат ирландците – над 80 на сто от тях твърдят, че здравето им е много добро или добро. След тях са шведите, холандците и кипърците. А като най-болни се обявяват португалците.