Проникването на вредните вещества в организма става през кожната обвивка, доказал екип американски учени-токсиколози от Вашингтон.

Витаещите в околната среда вредни вещества проникват в кръвта не само през дихателните органи, но и чрез кожата, доказал авторът на екипа изследователи Джон Касел, който провел експеримент за скоростта на поглъщане от кожата на вредни субстанции във въздуха.

Оказало се, че някои от веществата се просмукват от кожата много по-бързо, отколкото по друг начин.