Уникален екзоскелет, контролиран от силата на мисълта, вдигна на крака френски пациент, парализиран след падане, съобщава Medical Express. За да овладеят системата, били нужни няколко месеца за обучение, като пациентът първо се научил да контролира компютърен аватар с мозъчни сигнали.

Според самия пациент е трябвало да запаметява движенията по нов начин. В момента той се е научил да използва компютърната програма с аватар, за да ходи и спира екзоскелета. Известно е, че учените са имплантирали две устройства за запис в областта между мозъка и черепа.

Тези устройства четат сигнали на сензомоторната кора. Всеки елемент от тази приемаща система предава мозъчните сигнали. Впоследствие те се интерпретират с помощта на алгоритъм и се превръщат в движението, за което пациентът мисли. Тоест, това е система, която изпраща физически команди, изпълнени от екзоскелет.