Може всяка минута да проверявате по телефона си колко лайкове е събрало последното ви съобщение. Но значи ли това, че сте зависими от интернет? И дори да е така, доколко това е опасно? Нашето отношение към значението на социалните медии се е изменило според това по какъв начин общуваме с другите и това не винаги е на добро…

Начинът, по който американските учени от Бейлър университет обясняват механизма на развитие на поведенческите зависимости съдържа шест основни компонента: осъзнаване, еуфория, толерантност, конфликт, синдром на оттегляне и рецидив. На основата на тях учените разработили и шестте въпроса, които могат да се използват за да се изясни и доколко се проявява вашата привързаност и каква е зависимостта ви от социалните медии.

Осъзнаване: доколко дълбоко социалните медии са интегрирани във всекидневния в живот? Вие стоите в Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram or Pinterest през целия си ден.

Еуфория: променя ли се настроението ви в зависимост от използването на социалните медии, изпитвате ли вълнение в процеса или използвате социалните медии, когато сте самотни и ви е скучно.

Толерантност: смятате ли се за длъжни да посвещавате все повече време за получаване на удоволствие от социалните медии?

Конфликт: нервничите ли, когато губите достъп до интернет, страхувате ли се да не изпуснете нещо важно, когато сте офлайн.

Синдром на оттегляне: използването на социалните средства за масова информация предизвикват ли конфликт с приятелите и откъсват ли ви от учението или работата.

Рецидив: опитвали ли сте се да намалите използването на социалните медии, но сте претърпели неуспех?

Ако сте отговорили с „да“ на три или повече от тези въпроси, много е вероятно да ви се наложи сериозно да преразгледате ползването на социалните средства за масова информация, смятат специалистите.