Мъжете и жените използват различни превключватели за активация на много гени на имунната система, открили учени от Стандфордския университет. Това може до обясни защо жените страдат по-често от мъжете от автоимунни заболявания, като ревматоиден артрит и кожна туберкулоза например, пише Zee News.

Някои гени са включени непрекъснато. Други не се използват дълго време. Определени гени могат винаги да бъдат активни у един човек, а остават изключени при друг. Неголям процент от гени в зависимост от ситуациите се включват или изключват. Според учените, гените, които при различните хора се активират различно, са свързани най-вече с автоимунни заболявания.

В изследването си специалистите използвали нова технология - ATAC-seq, която им помогнала да изучат молекулите, регулиращи превключвателите на гените. За целта учените събрали кръвни образци от 12 здрави хора.

Те се съсредоточили върху клетките на имунната система – Т-клетки. Начините за активация на 7% от гените варирали от участник към участник. Всеки човек имал свой уникален начин за активация. А резултатите показали, че 20 от 30 гена силно се различавали при мъжете и жените.