При ползването на някои препарати, в това число и някой противоракови медикаменти, били установени различия в действието – различните раси отговаряли различно на терапията.

Експерти на GSK's Ethnopharmacology Group продължават да проучват потенциала в расовите различия при приема на нови лекарствени средства, които се разработват в компанията.

Специалистите смятат, че ако в изпитанията не се съхранява средностатистическият профил на ефективност и безопасност на лекарството, дозата на препарата може да се наложи да бъде адаптирана индивидуално с оглед етническата принадлежност на пациента. Те вече са събрали примери за различни дозировки, препоръчвани за пациентите в зависимост от тяхната раса. Например, препоръчва се началната доза розувастатин за азиатци да е половината от началната доза, препоръчвана за европейците.

Засега учените поставят акцент върху населението в Североизточна Азия – Япония, Корея, Тайван и Китай, и в Австралия. Потенциалът на расовите различия за ефективността и безопасността на лекарствата вече била преценена в няколко регионални клинични изпитания през 2015 година. Експертите планират да включат в изпитанията и пациенти от Близкия Изток и Латинска Америка, тъй като етническото разнообразие на пациентите там нараства.