Причинявайки вреда на другите, жените се чувстват по-зле от мъжете. В ситуации на морален избор обаче, и представителките на силния пол, и мъжете, вземат решенията разумно. Такъв е изводът на немски учени от Кьолнския университет и на американските им колеги от Тексаския университет, за който съобщава Prothom Alo.

Учените изследвали хендерните различия в процеса на приемане на морални решения, като анализирали данни за 61 хиляди мъже и жени. Всички те отговаряли на 20 въпроса с различни морални дилеми, като убийство, аборт, лъжа, изтезание и изследвания върху животни. Оказало се, че както мъжете, така и жените оценяват ситуациите рационално.

За жените решението за причинените вреди на физическо лице се отдавало трудно, но при необходимост те го приемали. Мъжете пък, приемайки такива решения, изпитвали по-малко емоции.

Предшестващи изследвания пък показали, че жените преживяват по-силно за другите, а хендерните различия в когнитивната област са незначителни или отсъстват въобще.