Проект за набиране на 35 милиона евро, които да се използват за създаването на системи за разпознаване на изображения, изградени въз основа на изкуствен интелект, различни инструменти и аналитични методи за диагностициране на най-честите форми на рак, стартира Европейската комисия. Целта е да се подобрят схемите за предотвратяване, прогнозиране и лечение на рака, съобщава Xinhua.

Проектът е част от програмата „Хоризонт 2020“, според която Европейската комисия инвестира общо 177 милиона евро във въвеждането на цифрови технологии в здравеопазването и развитието на киберсигурността. На практика това може да доведе до широкото използване на електронни медицински картони и компютърни диагностични системи.

Независимите експерти разчитат много на дистанционна медицинска помощ. Много хора поръчват храна и правят покупки онлайн. И, според експертите, в близко бъдеще по същия начин пациентите ще получават и медицински услуги. В световен мащаб сегментът на телемедицината дава увеличение от 20% годишно.

Болшинството българи засега са предубедени към такова бъдеще, коментират наши лекари.