Д-р Стелиян Вълов

Д-р Стелиян Вълов е специалист кардиолог в София с над 25 години опит.

Завършва Медицински университет Плевен през 1992 г. Своите специалности Вътрешни болести и Кардиология придобива през 1999 г. и 2007 г.

Има допълнителни квалификации за базово ниво по ехокардиография и за експертно ниво по ехокардиография.

Д-р Вълов започва своята кариера в Първа и Шеста градска болница София, където работи последователно от 1992 г. до 1996 г. Между 1992 г. и 1994 г. работи и в Районна болница Бяла Слатина, а между 1994 г. и 1996 г. в Център за спешна медицинска помощ - София. В продължение на 18 години – от 1998 г. до 2016 г. работи в Университетска болница Лозенец.

От 2008 г. до момента практикува в кардиологичния кабинет на ДКЦ „Св. Врач и Св. Св. Кузма и Дамян“.