Д-р Петър Свещаров

Д-р  Петър Свещаров е един от най-утвърдените специалисти мамолози у нас. Завършва медицина през 1982 г. в МА - София.
В периода1982/1985 г. е работил в Павел Баня като рентгенолог. От 1985 до 1991 г. е 
ординатор-рентгенолог, а от 1991 г. до 2007 г. е завеждащ мамологично отделение в V МБАЛ - София. Управител е на Медицински Център "Панацея".