Голямата разлика в дължината на сперматозоидите влошава способността за оплождане, установили американски учени от Брауновския университет.

По данни на Световната здравна организация (СЗО) оценката на способността за оплождане трябва да става според различните характеристики на спермата. В повечето случаи обаче се измерва само главата на сперматозоидите, коментира Джим Мосман от Брауновския университет. Той и екипът му успели да докажат, че измерването на другите части на сперматозоидите, като опашката например, позволява да се получи допълнителна информация за качеството на спермата.

В изследването участвали 103 мъже, на които взели образци от спермата. От всеки образец учените отделили по 30 сперматозоида и измерили размера на главите, средните части и опашката. Те проверили и оценката за концентрация и подвижност на сперматозоидите, които според СЗО се смятат за основни показатели за способност за оплождане.

Резултатите от изследването показали, че колкото повече сперматозоидите се отличават по дължина един от друг, толкова по-ниска е концентрацията на подвижните сперматозоиди и по-слаба способността им за оплождане. И колкото по-голяма е средната дължина на опашката, общата дължина на сперматозоида и съотношението на дължината на опашката към дължината на главичката, толкова по-голяма е концентрацията на подвижните сперматозоиди.

При някои мъже наличието на сперматозоидите с различна дължина е признак за нарушен процес за тяхното образуване – сперматогенезата. Нашето изследване все още не позволява да си отговорим на въпроса коя е причината за нарушение на сперматогенезата – това предстои да установим по време на по-нататъшни изследвания, пояснява Мосман.