В литературата на различните древни народи отсъства каквото и да е използване на обозначение за син цвят, съобщава Business Insider.

В Одисеята си Омир например описва морето като „винено-тъмно“. И колкото и да е странно, напълно избягва описанието на небето – въпреки че това е най-очевидният и романтичен природен обект, най-вече заради многобройните ми оттенъци на синьо. Липсата на описания на сини оттенъци в античната литература е толкова явна, че някои изследователи дори изразили съмнение дали живеещите в тази епоха са били в състояние да виждат този цвят.

Въпреки че днес вече е прекалено късно, за да се докаже дали преди хиляди години човек е можел да вижда синия цвят, изследователят Жул Давидоф все пак открил племето химба в Намибия, в чийто език нямало дума за син цвят!

Давидоф провел прост цветови тест с участието на хора от племето. Тестът се състоял от 11 еднакво зелени квадрата и 1 яркосин квадрат. Изследователят предложил на всеки от участниците да избере един квадрат, който се различава от останалите. И станало ясно, че отсъствието на дума за обозначаване на син цвят в езика на племето значително ограничило възможността тези хора да видят физически синия цвят.

Болшинството участници в изследването просто игнорирали синия квадрат, избирайки изключението сред зелените. Както твърди авторът, резултатите от изследването му отразяват само една истина: човешкото око не може физически да види цвета, ако в него няма дума, с която да го опише.