Доц. Владимир Христов

Доц. Христов е медицински управител на МЦ „ПРО-ВИТА” ЕООД. Професионалната му квалификация включва специалности по вътрешни болести, нефрология, ендокринология и метаболизъм. 

Завършил е Медицинска академия, София през 1969 година. Като стипендиант на DAAD специализира по проблемите на ранната диагностика на диабетната нефрология при проф. Пфайфер в УЛМ, Мюнхен.

Доц. Христов започва кариерата си като ординатор в отделение по вътрешни болести в ОРБ – Шумен. През 1973-1976 г. става асистент в Клиника по нефрология, ИСУЛ, а от 1976 до 1989 г. е асистент, ст. асистент и гл. асистент в Клиника по ендокринология и метаболитни заболявания при МУ, София.

В периода 2001–2009 г. завежда Клиника по ендокринология, метаболизъм и хранене към УМБАЛ “Александровска”, София. Преминал е курсове по практична диабетология в диабетен център “Стино”, Копенхаген, Дания; по “Добра клинична практика”в Brookwood International Academy of Healthcare Research; по “Диабет и макроваскуларни заболявания” в Лугано, Швейцария; по Ендокринология към престижната клиниката Mayo – САЩ.

Има специализация в Клиника по диабет и метаболизъм, Медицински университет, Перуджа, Италия;

Има над 250 научни статии в български и чуждестранни списания и 7 монографии. Съавтор е на 5 учебника.

Доц. Христов членува в Еuropean Association for the Study of Diabetes; в ръководството на Българско дружество по ендокринологияц; Българската асоциация по затлъстяване; президент е на Българското дружество по мъжко здраве; в Консултативен съвет на Международното дружество по мъжко здраве и в Американска диабетна асоциация.

Той е главен редактор на списание “Диабет и метаболизъм”, зам. главен редактор на списание “Ендокринология”, член на редакционния съвет на сп. “Медицинска практика”, на редакционната колегия на сп. “Андрология”, на редакционната колегия на сп. “Наука Ендокринология “, на редакционния съвет на сп. “International Journal of Men’s health and Gender” и на редакционния съвет на сп. “Diabetes management”.

Участва в проекти на Европейския съюз по: Етиология на захарен диабет тип 1 на епидемиологична база – 1991-1994 год. /EURODIAB ACE / като координатор за България; Превенция на диабет тип 2 в Европа чрез промяна в стила на живот, двигателна активност и диетичен режим / DE-PLAN / 2006-2008 год. като координатор за България; Проект IMAGE – подготовка на специалисти в областта на превенцията на захарен диабет тип 2, стартирал през септември 2007 година.

Доц. Христов е носител на почетен знак “Български лекар” – за висок професионализъм и лекарска етика, на наградата “Проф. Константин Чилов” – за висок професионализъм, етика и значителен принос в развитието на българската ендокринология и на “Man of the Year” на Американски биографичен институт.