Доц. Андрей Андреев

Доцент Андрей Андреев е от водещите офталмолози в България. Член е на Американската Академия по Офталмология, на Европейското Дружество по Катарактална и Рефрактивна Хирургия (той е от основателите на югоизточния клон на това Дружество).
Секретар е на Специализирания Научен Съвет по Офталмология и Оториноларингология при ВАК и член на Изпитна Комисия за специалност по офталмология.
Доц. Андреев е заместник-председател на Съюза на Очните лекари в България 
Завършил е Висшия Медицински Институт- Плевен.
През 1983 постъпва като научен сътрудник III-I ст. в Очна Клиника на Транспортен Медицински Институт- София. А от 1990 г. до момента е Началник на Очна клиника при Национална Многопрофилна Транспортна Болница ,,Цар Борис III”- София.
Специализирал е в Институт по Очни болести към Университета в Мюнхен.
От 1996 г. е Управител на МЦ „Очна клиника Ден”-София.