При определени условия химичните съединения от домашния прах активират рецептора PPAR-γ, който регулира мастния обмен и отговаря за размножаването на клетките и тяхната смърт.

Наскоро учените доказаха, че много съединения, в това число и разпространените органофосфати и полибромдифенили, могат да се свързват с PPAR-γ, пише The Daily Mail.

Не е доказано обаче, че те са способни да го активират. Затова специалистите провели ново изследване, като решили да проучат химичните съединения от домашния прах. Хората всекидневно са подложени на тяхното влияние. Особено силно такива съединения въздействат на малките деца.

Изследването показало, че 28 от 30 полу-летливи съединения били слаби или умерени антагонисти на PPAR-γ. Тоест те могли да се свързват с рецептора и да го активират.

Учените забелязали признаци на активиране на PPAR-γ при повече от половината от 25-те образци, събрани в домовете, офисите и спортните зали. Те планират да изследват последствията от хроничното въздействие на ниски нива на такива съединения.