Американски учени от Политехническият институт Ренсселар са открили вещество в зеления чай, способно да унищожи раковите клетки, като ги принуди да произвеждат протеинови молекули p53. Известно е, че p53 генът контролира производството на протеин, който е отговорен за механизма на саморазрушаване на клетката в случай, че в нейната ДНК се появят сериозни увреждания.

Поради мутации в този ген се появяват много тумори, които доста добре се противопоставят на химиотерапията. Понякога генът p53 остава непокътнат, но неговата активност е намалена поради мутации в други части на ДНК. Това, например, може да се случи при мутации в гена MDM2, който предпазва здравите клетки от случайна смърт чрез премахване на „излишните“ p53 протеинови молекули. Учените са се опитали да разберат как да реактивират р53 и да потиснат други гени, предизвиквайки смъртта на раковите клетки.

Учените вярват, че EGCG (епигалокатехин галат) ще помогне за това. Той е мощен антиоксидант, който потиска възпалението и може да се намери в листата на зеления чай. Установено е, че молекулите EGCG активно се свързват с p53.

В резултат на това протеинът се активира и раковите клетки биват унищожени, тъй като р53 задейства механизъм за саморазрушаването им.