Хората, които се доверяват охотно на непознати, живеят по-дълго от недоверчивите хора или тези, живеещи в места, където е прието да не се доверяваш на другия, установили шведски учени от Университета в Стокхолм.

Учените провели изследване с над 25000 жители на САЩ и доказали, че хората, доверяващи се на другите, се социализират по-добре и са по-малко подложени на стрес.

А тези два фактора са много важни за поддържане на здравето. Доверяващите се хора с по-голяма лекота използват контактите, установени в обществото, за получаване на помощ. А повишеният риск от преждевременна смърт при недоверчивите хора се проявявала независимо от етническата принадлежност и социално-икономическия статус.

Доверието към хората понижава риска от ранна смърт средно със 17%, доказали учените.

Степента на доверие може да се определи по очите на човека. Изследванията показали, че ако партньорите си имат доверие един друг, техните гледни точки се „синхронизират“, защото когато се гледат един друг в очите, зениците им се разширяват. Това помага да създаването на тясна връзка между партньорите.