Около 49% от децата между 3 и 6 години използват зъбната четка, изпълнена наполовина или изцяло с паста за зъби, независимо от препоръките на експертите да поставят на нея паста колкото графово зърно (за децата до 3 години това количество трябва да е не по-голямо от оризово зърно).

Изводите на американските експерти са базирани на резултатите от анкета сред родителите на 5 000 деца между 3 и 15 години. Резултатите показват още, че близо 60% от децата мият зъбите си по два пъти дневно.

Прекомерното използване на флуор в периода на формиране на зъбите може да доведе до появата на петна върху зъбния емайл, известни като флуороза, коментират експертите. В тежки случаи зъбите могат да се повреждат от този минерал.

Тези резултати се съгласуват с данните от предшестващи изследвания, които сочат, че броят на случаите на флуороза значително са се увеличили през последните десетилетия.